Deeltijdopleiding Theologie van Evangelisch College start met 60 studentenHet studiejaar 2017-2018 van het Evangelisch College is afgelopen weekend van start gegaan. Ruim zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de deeltijdopleiding Theologie kwamen zaterdag 2 september in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag van de opleiding.

Opening
Adjunct-directeur Jesse van Nes opende op deze dag het nieuwe studiejaar met een overdenking vanuit Spreuken 3:13-18, waarin de mens die ‘wijsheid’ heeft gevonden gelukkig wordt geprezen. Van Nes spoorde de studenten aan hun studie theologie te bezien als een zoektocht naar wijsheid; een reis die begint bij het ontzag hebben voor God (Spreuken 1:7) en die eindigt bij het omarmen van de Levensboom (Jezus).

Gelijktijdig aan deze dag vond in De Glind het startweekend plaats van de deeltijdopleiding Missionair Werk. Op diverse locaties in het landen vonden de eerste lessen plaats van de ETS-Bijbelcursus. Volgend weekend gaan ook de lessen van de deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening van start.

Studentenaantallen
Het Evangelisch College mag zich weer verheugen in mooie studentenaantallen. Ruim 200 studenten volgen een traject binnen de deeltijdopleiding Theologie; 20 studenten volgen de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk en 50 studenten de 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening. Bij de ETS-Bijbelcursus worden dit studiejaar ruim 1000 cursisten verwacht - verspreid over circa 55 cursuslocaties. Deze studentenaantallen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Nieuw: Toerustingsprogramma Leiderschap
Dit studiejaar wordt ook voor het eerst het Toerustingsprogramma Leiderschap aangeboden. Dit is bedoeld om leiders in kerken en gemeenten helpen om zich te blijven ontwikkelen om dienstbaar te zijn aan God en Zijn gemeente. Het programma bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten, in Amersfoort of Zwijndrecht, waarin onderwerpen behandeld worden die toegespitst zijn op de praktijk van het leidinggeven in kerkelijke context. De trainingen worden dit jaar verzorgd door Joël Aerts, Wim Grandia, Oeds Blok, Liesbeth van Tongeren en Ron van der Spoel. Begin oktober zijn de eerste bijeenkomsten.

Evangelisch College
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwasseneneducatie dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Verspreid over ruim 60 leslocaties in Nederland volgen jaarlijks ruim 1500 studenten een opleiding of cursus bij het Evangelisch College. De ETS-Bijbelcursus is met zo’n 1000 cursisten de meest gevolgde cursus.

evangelisch-college.nl